• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Diumenge, 15 abril 2007 12:43

Avís legal de TotCàmping

www.totcamping.cat

Avís legal

1 – Acceptació de les condicions

Els serveis que s’ofereixen en aquest lloc web estan subjectes a l’avís legal i les condicions d’ús que s’especifiquen a continuació.

El desconeixement d’aquestes condicions, ni que sigui per raons lingüístiques, no responsabilitzarà en cap cas a l’administrador de l’espai web Totcàmping.cat ( en endavant l'administrador  i Totcàmping ) pels danys ocasionats a tercers. Aquestes condicions es poden anar actualitzant al llarg del temps sense avís previ als usuaris o usuàries ( en endavant, generalitzarem en usuaris ) i la darrera versió podrà ésser consultada AQUÍ.

Si no s’explicita el contrari, els nous serveis o la millora dels actuals estaran subjectes també a aquestes condicions d’ús. L’accés a l’espai web suposa la plena i necessària acceptació, i comprensió, de les presents condicions:

2 – Descripció del servei

L’espai web Totcàmping ofereix als usuaris accés a diferents tipus de serveis com són fòrums, notícies, consells, relats de viatges, galeries de fotografies, galeries de vídeos, etc., generalment relacionats amb el campisme i l’oci. Se n’aniran incorporant altres que creguem que puguin ésser d’utilitat als usuaris, en el futur.

S’entén i s’accepta que alguns llocs del web puguin incloure publicitat, i que es puguin enviar missatges o butlletins informatius ( també anomenats “newsletters” ) als usuaris registrats, així com que els serveis s’ofereixen tal com són en cada moment.

L’usuari és el responsable d’obtenir accés a la pàgina i als serveis que ofereix. Aquest accés pot incloure pagar serveis a tercers ( com ara proveïdors d’Internet ) o serveis amb pagament associat a la visualització o enviament de serveis, objectes o continguts relacionats amb algun anunci publicat a la web. L’usuari també és el responsable de tenir l’equipament necessari per accedir al servei.

3 – Obligacions del registre

Respecte l’ús dels serveis que s’ofereixen, l’usuari assegura que té edat i capacitat legal per signar un contracte i que cap jurisdicció li ho prohibeix.

L’usuari es compromet a proveir i mantenir actualitzada, una informació real, detallada i completa quan se li demani durant el procés de registre. Si la informació donada no ho fos o si es tinguessin sospites que no ho és, l’administrador podrà suspendre o posar fi al compte d’usuari i refusar l’ús futur dels serveis.

4 – Protecció de dades

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter personal, l’administrador informa que les dades personals que l’usuari inclogui al formulari d’alta, o que faciliti per altres mitjans, s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal. El tractament de les dades proporcionades es farà d’acord amb les disposicions del RD 994/1999, que obliga a adoptar mesures de seguretat necessàries per a evitarne la pèrdua, alteració o l’accés no autoritzat de tercers.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals pròpies serà suficient amb enviar un correu electrònic, adreçat als administradors del lloc web, acreditant, en tot moment, la seva identitat.

5 – Compte d’usuari, clau i seguretat

En el procés de registre de l’usuari es generarà una clau d’accés.

L’usuari és responsable de mantenir la confidencialitat de la clau, així com de totes les activitats que puguin passar sota el seu nom d’usuari i clau.

L’usuari està d’acord a notificar immediatament a l’administrador d’un ús no autoritzat de la seva clau o compte, així com si detecta un error o forat de seguretat, i es compromet a sortir del compte d’usuari al final de cada sessió.

L’administrador no pot i no es farà responsable per pèrdues o danys que es derivin de no complir aquesta acció.

Els noms d’usuari no podran coincidir amb noms de domini, noms comercials o noms inadequats per la seva molesta fonètica o escriptura.

6 – Conducta de l’usuari

L’usuari entén que tota la informació, dades, texts, programari, músiques, sons, imatges, gràfics, vídeos, missatges o altre material publicat ( continguts ) és responsabilitat única i exclusiva de l’usuari que ha originat aquest contingut.

L’usuari, i no l’administrador, és el responsable del contingut que publica, o que posa a l’abast de la resta d’usuaris, a través dels serveis de la web. Per altra part, l’administrador  no pot controlar tot el contingut que es publica i no garanteix la veracitat, exactitud, integritat o qualitat d’aquest contingut. Per aquesta raó, l’usuari es compromet a avaluar els riscos associats a l’ús del contingut incloent-hi la confiança en la veracitat, completesa o utilitat d’aquest. És l’usuari qui es compromet a no confiar en els continguts publicats a la web, sense comprovar-los prèviament.

En cap cas, l’administrador serà responsable de que el contingut pugui contenir algun error, u omissió en els seus continguts ni tampoc de les pèrdues o danys causats per l’ús d’un contingut publicat a través de la web. L’usuari es compromet a no utilitzar els serveis oferts a l’espai web per:

• Publicar, o posar a l’abast de tercers:

 • Contingut il·legal, ofensiu, amenaçador, abusiu, discriminatori, difamatori, vulgar, obscè, que violi la privacitat de tercers, de mal gust, discriminatori per motius de creences o ètnics, ni tampoc èticament o d’alguna manera objeccionable.
 • Contingut sobre el que l’usuari no tingui dret a publicar, sota alguna llei, contracte o relació legal, com per exemple, informació interna, propietària, o confidencial, apresa o a la que s’ha tingut accés a través d’una relació laboral amb clàusula de confidencialitat.
 • Contingut que infringeixi alguna patent, marca comercial, secret comercial, copyright o altres drets de propietat.
 • Anuncis no autoritzats o no sol·licitats, material promocional, cadenes de cartes, estafes piramidals, etc.
 • Contingut que contingui virus, codis informàtics, fitxers, o programes designats a interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de programaris, maquinaris o equips de telecomunicacions.

• Perjudicar menors de qualsevol forma.
• Fer imitació o fer-se passar per una altra persona o entitat, incloent a Totcàmping.
• Falsificar capçaleres o modificar identificadors per tal d’esbrinar l’origen de continguts.
• Interferir o interrompre el servei de servidors o xarxes connectades als serveis. Desobeir requeriments, procediments, polítiques o regulacions de les xarxes utilitzades per accedir als serveis de l’espai web Totcàmping.
• Intencionada o desintencionadament violar lleis locals, estatals o internacionals.
• Assetjar o recollir dades personals d’altres usuaris.
• Enviar a través d’algun dels serveis de l’espai web Totcàmping, o no, però aprofitant les adreces dels usuaris del web, correus massius escombraries o spam, o missatges destinats a colapsar la xarxa.

L’usuari accepta que a l’espai web Totcàmping es puguin mostrar o no, els continguts rebuts i que l’administrador i les persones treballadores o col·laboradores de l’espai web tenen el dret i no la obligació de previsualitzar, refusar o esborrar continguts, especialment els que violin aquestes condicions d’ús.

L’usuari accepta que l’administrador pugui accedir, guardar i revelar la informació del compte d’usuari i el contingut publicat a través d’aquest compte, especialment si així li fóra requerit per llei. L’administrador creu que aquesta acceptació és raonablement necessària per poder complir amb processos legals, respondre a peticions referents a violació dels drets de propietat d’algun contingut per part de tercers, respondre a les peticions per part del propi usuari o bé per protegir els drets, propietat o seguretat de l’espai web, dels seus usuaris o del seu públic.

L’usuari es compromet a complir totes les lleis locals, nacionals i internacionals que fan referència a la conducta a Internet i l’acceptació dels continguts.

7 – Propietat dels continguts publicats a l’espai web Totcàmping

L’administrador no reclamarà la propietat de cap contingut enviat pels usuaris. Tot i això, l’usuari, pel fet d’enviar-ho, li garanteix i li cedeix la llicència mundial, gratuïta i no-exclusiva per usar, mostrar, manipular, publicitar i adaptar aquest contingut a l’espai web Totcàmping. Aquesta llicència serà vàlida mentre l’usuari tingui el compte operatiu i en cas de baixa del servei, serà vàlida fins que demani la seva retirada. Aquesta cessió és sense cap obligació de compensació o de reemborsament de cap tipus per part de l’administrador amb l’autor o l’emissari.

L’administrador de Totcàmping no té obligació de mantenir la confidencialitat d’aquesta informació i té permís per utilitzar i/o revelar aquests suggeriments. L’administrador pot tenir idees similars en consideració o desenvolupament.

Els continguts generats pels usuaris estaran subjectes a la llicència Creative Commons 3.0 Unported. Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Unported per tant, els textos, imatges, continguts, etc. publicats, encara que estan protegits per drets d’autor es poden copiar, distribuir i transmetre pública i lliurement, sempre sota les condicions següents:

 • Cal esmentar-ne sempre, i de forma clara, la font.
 • Cal respectar-ne la contextualització original.
 • No se'n pot fer un ús comercial.
 • No se'n pot fer obra derivada.

Si creu que la seva feina ha estat copiada de manera que constitueix una violació dels drets d’autor o de propietat intel·lectual, posi’s en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic.

8 – Indemnitat

L’usuari exclou de responsabilitat a l’administrador i les empreses col·laboradores o associades, de qualsevol demanda, multes, indemnitzacions o reclamacions fetes per terceres parts a causa del contingut que l’usuari hagi publicat, o posat a l’abast a través del servei, pel no seguiment de les condicions d’ús o la violació dels drets d’una tercera part.

9 – Revenda del servei

L’usuari es compromet a no reproduir, duplicar, copiar, vendre, comercialitzar, o explotar, amb propòsits comercials, cap dels serveis que s’ofereixen a l’espai web Totcàmping o cap accés als serveis de l’espai web.

10 – Pràctiques generals d’ús i emmagatzemament

L’usuari accepta que l’administrador pot establir pràctiques generals i límits referents a l’ús dels serveis, incloent-hi el màxim nombre de dies que els continguts estaran visibles a la pàgina, el nombre màxim de continguts que es poden crear, la mida màxima d’aquests continguts i el nombre màxim de vegades que es pot accedir al serveis en un determinat període de temps, etc. L’administrador de Totcàmping no té cap responsabilitat per danys produïts en cas que els continguts s’esborrin o hi hagi un error en l’emmagatzemament. L’administrador es reserva el dret de modificar aquestes pràctiques generals i límits en la utilització dels serveis al llarg del temps.

11 – Modificacions dels serveis

L’administrador es reserva el dret de modificar o d’aturar, temporalment o definitivament, qualsevol dels serveis, amb o sense avís previ. L’usuari es compromet a no reclamar res per cap modificació o suspensió dels serveis que s’ofereixen.

12 – Fi del compte d’usuari

L’usuari accepta que l’administrador de l’espai pugui, si així ho creu convenient i sense avís previ, suspendre'l i/o esborrar el seu compte. Les causes per la suspensió d' un compte d’usuari poden ser, si bé no estan limitades a aquestes, la violació de les condicions d’ús, perquè així sigui requerit per alguna autoritat judicial, perquè l’usuari ho demani, per problemes tècnics o de seguretat no previstos, per períodes llargs d’inactivitat, perquè l’usuari participi d’activitats fraudulentes o il·legals, etc.

La suspensió del compte d’usuari inclou la retirada de l’accés a la pàgina i als serveis que aquesta ofereix així com l’esborrament de la clau d’accés. Pot comportar també l’esborrament de tota la informació relacionada amb l’usuari i la prohibició de tornar a utilitzar els serveis.

L’administrador no té cap responsabilitat respecte l’usuari o tercers pel fet de suspendre el compte.

Aquell usuari que tingués més d’un compte o nom d’usuari, amb la finalitat, segons el criteri de l’administrador, d’amagar-se o contravenir les condicions d’ús només amb algun dels noms serà suspès de tots els comptes que pugui tenir.

13 – Tracte de l’usuari amb els anunciants

Els tractes comercials establerts entre l’usuari i qualsevol anunciant que pugui aparèixer a la pàgina són només entre ambdues parts. L’usuari accepta que l’administrador no és responsable per cap pèrdua o dany com a conseqüència d’aquests contactes.

14 – Enllaços des de / cap a Totcàmping

L’administrador no pot controlar el contingut de les pàgines que estan enllaçades a o des del web, per tant, no té cap responsabilitat legal sobre els continguts, anuncis, productes o qualsevol material o recursos que estan a l’abast a través d’altres llocs web enllaçats.

15 – Exclusió de garanties

L’administrador de l’espai Totcàmping no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del portal i/o els serveis, no garanteix que els usuaris utilitzin els serveis d’acord a les presents condicions, ni que les dades proporcionades pels usuaris, siguin certes, detallades, actualitzades o completes, tot i que ho pressuposa.

16 – Patrocinis

L’aparició o l’esment en notícies, relats o altres documents visibles en el web, de marques comercials, productes, empreses, etc. propietat de tercers, no implica cap mena de patrocini ni interès comercial per part de l’administrador en les mateixes.

17 – Jurisdicció i lleis aplicables

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació catalana en primera instància i si cal, l’espanyola, en segona. Tota discrepància o conflicte derivat de les presents condicions generals es resoldrà definitivament, mitjançant arbitratge d’un o més àrbitres en el marc de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o la Cort Espanyola de Arbitratge, de conformitat amb el seus reglaments i Estatuts, a qui s’encomanaria l’administració de l’arbitratge i la designació de l’àrbitre o del tribunal arbitral. Les parts fan constar el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti. Subsidiàriament per al cas de que aquesta via no arribi a solucionar definitivament el conflicte seran competents per a la seva resolució els Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant expresament l’USUARI a qualsevol altre fur que li correspongués.

En el cas de que alguna clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte les voluntats de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.

L’administrador podrà no exercir algun dels drets i facultats exposats en aquest document la qual cosa no implicarà, en cap cas, la renúncia als mateixos si no hi ha reconeixement exprés per part de l’administrador.

Llegir 4671 vegades
Més en aquesta categoria: « Instrucció 08/V-74

Alguns viatges

 • Dinamarca +

  Dinamarca, el nostre objectiu per aquest estiu 2009, és el més petit dels països escandinaus. Format per moltes illes, les més importants Sjaelland i Fyn, i per la península de Llegir més
 • Albacete +

  Destí: Albacete Mitjà de transport: Autocaravana Més imatges a la galeria sobre aquest viatge: No Per descarregar l'arxiu pdf cal clicar AQUÍ Llegir més
 • Lisboa, Setmana Santa 2009 +

  El divendres dia 03/04/09 a les 20 h. vaig a buscar l’auto al pàrquing de Montcada, mentre Maite prepara les maletes. Volem arribar fins a Saragossa però a l’alçada de Llegir més
 • Loire - Normandia +

  Després de dos estius de vacances fent ruta en caravana, aquest any hem fet el canvi a autocaravana i anirem a la regió francesa de la Normandia. Pel camí, farem Llegir més
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

El butlletí

La méteo

temps cat
 
temps europa

Usem galetes per facilitar la navegació.

Clicant, acceptes l'ús. Llegir més

Tanca

Desitgem informar-te que la nostra pàgina web utilitza cookies per analitzar la navegació dels usuaris.

Les cookies (galetes) són fragments d'informació que els servidors web emmagatzemen per recopilar i recordar dades d'interès sobre els seus visitants i els seus hàbits de navegació. No són virus, ni arxius espia ni tenen la finalitat de generar correu brossa. S'instal·len a l'equip des del qual accedeixes a la nostra web amb les finalitats que es descriuen a continuació:

Les cookies són uns arxius que s'instal·len a l'equip des del qual accedeixes a la nostra web amb les finalitats que es descriuen:

L'aplicació que utilitzem per obtenir i analitzar la informació de la navegació és: GoogleAnalytics: http://www.google.com/analytics i http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google, que ens presta el servei d'anàlisi de l'audiència de la nostra pàgina. Aquesta empresa pot utilitzar aquestes dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses.

Amb aquesta eina no obtenim dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l'adreça postal des d'on es connecten. La informació que obté està relacionada amb el nombre de pàgines visites, l'idioma, xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada l'adreça IP des de la qual accedeixen els usuaris, el nombre d'usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, el sistema operatiu, el tipus de terminal des del qual es realitza la visita, etc.

Aquesta informació la fem servir per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten.

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip pots fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador del teu ordinador.

Actualment pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que facis servir com a navegador:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html