• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Diumenge, 15 abril 2007 12:43

Avís legal de TotCàmping

Benvingut/da a Totcàmping,

Mediterrània, commerce & services,scp (d’ara en endavant Totcàmping) ofereix funcions de lloc web quan visites Totcàmping.cat (el "lloc web"). Els serveis que s’ofereixen estan subjectes a les condicions d’aquest Avís Legal que es descriuen a continuació:

 • Acceptació de les condicions
 • Descripció del servei
 • Drets i obligacions de la persona usuària
 • Drets i obligacions de Totcàmping
 • Propietat dels continguts publicats
 • Xarxes socials
 • Publicitat i patrocini
 • Jurisdicció i lleis aplicables
 • Política de confidencialitat i protecció de dades
 • Reclamacions

Acceptació de les condicions

La utilització de l'espai web atribueix, a qui en fa ús, de la condició d'usuari/a, qui declara conèixer, entendre i acceptar sense reserves ni excepcions, totes les presents condicions.

Aquestes condicions s’aniran actualitzant, sense previ avís, al llarg del temps per adaptar-les a novetats legislatives, així com a pràctiques del mercat. Els nous serveis, o la millora dels actuals, estaran subjectes també a aquestes condicions d’ús que seran sempre accessibles al web, descarregables e imprimibles.

Descripció del servei

El titular d'aquest espai web és Mediterrània, commerce & services, scp, (d’ara en endavant Totcàmping) amb N.I.F J-65517013, i domicili fiscal a Cerdanyola del Vallès, carrer Numància, 92.

L’espai web ofereix als usuaris un blog de notícies, un espai de compra-venda entre particulars i l’accés gratuït a un fòrum on els ususaris de la comunitat comparteixen relats de viatges, fotografies, consells e informació, tot generalment relacionat amb el campisme i els viatges en autocaravana.

S’entén i s’accepta que alguns llocs del web puguin incloure publicitat de tercers, i que es puguin enviar missatges o butlletins informatius als usuaris registrats, així com que els serveis, com a gratuïts que són, s’ofereixen tal com són en cada moment.

Drets i obligacions de la persona usuària

Obligacions en quant a l'accés i el registre:

La persona usuària assegura que:

 • Té edat i capacitat legal per signar un contracte i que cap jurisdicció li ho prohibeix.
 • És responsable de mantenir la confidencialitat de les dades del seu compte i la contrasenya, així com de restringir l'accés al seu ordinador i als seus dispositius.
 • En la mesura que així ho permeti la legislació aplicable, accepta assumir la responsabilitat per totes les activitats realitzades des del seu compte o utilitzant la contrasenya.
 • Haurà d'informar en cas que tingui motius per creure que la contrasenya ha estat posada en coneixement d'un tercer, o si aquesta ha estat utilitzada de manera no autoritzada o és susceptible de ser-ho. És la seva responsabilitat comprovar que les dades que ens facilita són correctes.

Els noms d’usuari no podran coincidir amb noms de domini, noms comercials o noms inadequats per la seva molesta fonètica o escriptura.

Drets en quant a l'accés i registre:

Com a titulars de la informació donada en el moment de fer el registre, les persones usuàries tenen dret a accedir, rectificar, actualitzar i eliminar la seva informació personal inclosa a la nostra base de dades, d’acord amb la nostra política de confidencialitat i protecció de dades.

Obligacions en quant als continguts i els serveis oferts:

Les condicions d'accés al lloc web estan supeditades a les disposicions legals vigents en cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici de Totcàmping, o de tercers.

Cada persona és responsable del contingut que origina o publica i que posa a l’abast de la resta d’usuaris, a través dels serveis de la web. Totcàmping no controla i no garanteix la veracitat, exactitud, integritat o qualitat d’aquest contingut.

Cada persona es compromet a avaluar els riscos associats a l’ús del contingut incloent-hi la confiança en la veracitat o utilitat d’aquest.

La persona usuària accepta que a l’espai web Totcàmping es puguin mostrar o no, els continguts rebuts i que l’administrador té el dret i no la obligació de previsualitzar, refusar o esborrar continguts, especialment els que violin aquestes condicions d’ús.

La persona usuària es compromet a complir totes les lleis locals, nacionals i internacionals que fan referència a la conducta a internet i a l’acceptació dels continguts. Per aquesta raó, accepta que l’administrador pugui accedir, guardar i revelar la informació del compte d’usuari i el contingut publicat a través d’aquest compte si així li fóra requerit per llei.

Aquesta acceptació és necessària per poder complir amb processos legals, respondre a peticions referents a violació dels drets de propietat d’algun contingut per part de tercers, respondre a les peticions per part del propi usuari o bé per protegir els drets, propietat o seguretat de l’espai web, dels seus usuaris o del seu públic.

Especialment és prohibit utilitzar els serveis oferts a l’espai web per publicar, o posar a l’abast de tercers:

Contingut il·legal, ofensiu, amenaçador, abusiu, discriminatori, difamatori, vulgar, obscè, que violi la privacitat de tercers o que sigui, d’alguna manera, objeccionable.

 • Contingut sobre el que l’usuari no tingui dret a publicar, sota alguna llei, contracte o relació legal, com per exemple, informació interna, propietària, o confidencial, apresa o a la que s’ha tingut accés a través d’una relació laboral amb clàusula de confidencialitat.
 • Contingut que infringeixi alguna patent, marca comercial, secret comercial, copyright o altres drets de propietat.
 • Anuncis no autoritzats o no sol·licitats, material promocional, cadenes de cartes, estafes piramidals, etc.
 • Contingut que contingui virus, codis informàtics, fitxers, o programes designats a interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de programaris, maquinaris o equips de telecomunicacions.
 • Perjudicar menors de qualsevol forma.
 • Fer imitació o fer-se passar per una altra persona o entitat, incloent a Totcàmping.
 • Desobeir requeriments, procediments, polítiques o regulacions de les xarxes utilitzades per accedir als serveis de l’espai web Totcàmping.
 • Assetjar o recollir dades personals d’altres usuaris.
 • Enviar a través d’algun dels serveis de l’espai web Totcàmping, o no, però aprofitant les adreces dels usuaris del web, correus massius escombraries o spam, o missatges destinats a colapsar la xarxa.

Drets i obligacions de Totcàmping

Modificació dels serveis

Es fan tots els esforços per assegurar l'absència d'errors en la informació i la disponibilitat sense interrupcions dels serveis. No obstant això, i a causa de la naturalesa mateixa d'internet, no és possible garantir-ho al 100%.

L’accés als serveis pot veure’s ocasionalment modificat, suspès o restringit als efectes de la realització de treballs de reparació, actualització, manteniment, o per la re-ubicació del contingut que integra la web. Procurarem limitar la freqüència i durada d'aquestes suspensions o restriccions però no serem responsables dels possibles danys produïts en cas que, per qualsevol errada tècnica, els continguts es modifiquin, s’esborrin o hi hagi un error tècnic en l’emmagatzematge.

Totcàmping pot establir pràctiques generals i límits referents a l’ús dels serveis, incloent-hi el màxim nombre de dies que els continguts estaran visibles a la pàgina, el nombre màxim de continguts que es poden crear, la mida màxima d’aquests continguts, el nombre màxim de vegades que es pot accedir al serveis en un determinat període de temps, etc.

Totcàmping no garanteix que els usuaris utilitzin els serveis d’acord a les presents condicions, ni que les dades proporcionades pels usuaris, siguin certes, detallades, actualitzades o completes, tot i que ho pressuposa.

Fí del compte d’usuari

Ens reservem el dret a denegar l'accés al servei, o a cancel·lar qualsevol compte. Les causes per la suspensió del compte podran ser, si bé no estan limitades a aquestes, la violació de les condicions d’ús, perquè així sigui requerit per alguna autoritat judicial, perquè la persona usuària ho demani, per problemes tècnics o de seguretat no previstos, etc.

La suspensió del compte inclou la retirada de l’accés a la pàgina i als serveis que aquesta ofereix així com l’esborrament de la clau d’accés o l’esborrament de tota la informació relacionada amb la persona usuària i la prohibició de tornar a utilitzar els serveis.

Totcàmping no tindrà cap responsabilitat pel fet de suspendre un compte.

La persona usuària que tingués més d’un compte amb la finalitat, segons el criteri de Totcàmping, d'enganyar, d’amagar-se o contravenir les condicions d’ús podrà ésser suspès de tots els comptes que pugui tenir.

Enllaços des de / cap a aquest espai web

Tot i fer revisions periòdiques no podem controlar el contingut de les pàgines que estan enllaçades al, o des del, web per tant no tenim cap responsabilitat legal sobre els continguts, anuncis, productes o qualsevol material o recursos que estan a l’abast a través d’altres llocs web enllaçats.

Propietat dels continguts publicats

La persona usuària disposa una llicència limitada per accedir i fer-ne un ús personal d'aquest espai web.

Totcàmping no reclamarà la propietat de cap contingut enviat pels usuaris. Tot i això, la persona usuària, pel fet d’enviar-ho, li garanteix i li cedeix la llicència mundial, gratuïta i no-exclusiva per usar, mostrar, manipular, publicitar i adaptar aquest contingut a l’espai web.

Aquesta licència serà vàlida mentre l’usuari tingui el compte operatiu i en cas de baixa del servei, serà vàlida fins que demani la seva retirada. Aquesta cessió és sense cap obligació de compensació o de reemborsament de cap tipus.

Els continguts generats pels usuaris, encara que estan protegits per drets d’autor es poden copiar, distribuir i transmetre pública i lliurement, sempre sota les condicions següents:

 • Cal esmentar-ne sempre, i de forma clara, la font.
 • Cal respectar-ne la contextualització original.
 • No se'n pot fer un ús comercial.
 • No se'n pot fer obra derivada.

Si creu que la seva feina ha estat copiada de manera que constitueix una violació dels drets d’autor o de propietat intel·lectual, posi’s en contacte amb nosaltres.

No es permet de capturar informació del lloc web per enviar-la a altres persones que no l'hagin demanada ja sigui amb finalitats comercials, o no.

Es concedeix un dret limitat, revocable i no exclusiu de crear un enllaç a la pàgina principal de Totcàmping sempre que el vincle no representi, als seus associats o als seus productes o serveis en una ofensiva falsa, enganyosa, despectiva o similar.

No es permès de vendre, comercialitzar, o explotar, amb propòsits comercials, cap dels serveis que s’ofereixen a l’espai web o cap accés als serveis de l’espai web.

No es permet l'ús del nostre nom, de la nostra imatge comercial o el nostre logo en connexió amb qualsevol producte o servei que no sigui nostre, en qualsevol forma que pugui causar confusió entre els clients, o de cap manera que ens menyspreï o desacrediti.

Totes les altres marques que no pertanyen a Totcàmping i que apareixen en aquesta web són propietat dels seus respectius propietaris.

Publicitat i patrocini

Els tractes comercials establerts entre qualsevol persona usuària i els anunciants que puguin aparèixer a la pàgina són només entre ambdues parts. Totcàmping no és responsable per cap pèrdua o dany com a conseqüència d’aquests contactes.

L’aparició o l’esment en notícies, relats o altres documents visibles en el web, de marques comercials, productes, empreses, etc. propietat de tercers, no implica necessàriament cap mena de patrocini ni interès comercial per part de l’administrador en les mateixes.

Xarxes socials

L'administrador de les xarxes socials o fòrums on Totcàmping participa no pot controlar tot el contingut que terceres persones publiquen i no garanteix la veracitat, exactitud, integritat o qualitat d’aquest contingut. En cap cas serà responsable de que el contingut allà publicat pugui contenir errors u omissions ni tampoc de les pèrdues o danys causats per l’ús d’un contingut publicat per terceres persones que no hagi estat comprovat prèviament.

Jurisdicció i lleis aplicables

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació catalana en primera instància i si cal, l’espanyola, en segona. Tota discrepància o conflicte derivat de les presents condicions generals es resoldrà definitivament, mitjançant arbitratge d’un o més àrbitres en el marc de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o la Cort Espanyola de Arbitratge, de conformitat amb el seus reglaments i Estatuts, a qui s’encomanaria l’administració de l’arbitratge i la designació de l’àrbitre o del tribunal arbitral. Les parts fan constar el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti. Subsidiàriament per al cas de que aquesta via no arribi a solucionar definitivament el conflicte seran competents per a la seva resolució els Jutjats i Tribunals de Cerdanyola del Vallès -Barcelona- renunciant la persona usuària de forma expressa a qualsevol altre fur que li correspongués.

S’exclou de responsabilitat a l’administrador i a les empreses col·laboradores o associades, de qualsevol demanda, multes, indemnitzacions o reclamacions fetes per terceres parts a causa del contingut que l’usuari hagi publicat, o posat a l’abast a través del servei, pel no seguiment de les condicions d’ús o la violació dels drets d’una tercera part.

Totcàmping podrà no exercir algun dels drets i facultats exposats en aquest document la qual cosa no implicarà, en cap cas, la renúncia als mateixos si no hi ha reconeixement exprés.

En el cas de que alguna clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretarà, la que sigui considerada nul·la com si no estigués contemplada en les presents condicions.

Les presents condicions quedaran anul·lades en el moment en que la societat propietària del domini cesi en la seva activitat per qualsevol causa.

Política de confidencialitat i protecció de dades

La nostra política de protecció de dades de caràcter personal regula l'accés i l'ús de les dades susceptibles de protecció, de conformitat amb la normativa vigent, i amb els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat.

Entenem que el fet de que una persona ens contacti per demanar-nos informació, ja sigui per telèfon, correu electrònic, o qualsevol altre mètode de missatgeria, dóna a entendre que accepta que desem les seves dades per poder donar-li resposta actual o futura a la seva demanda, així com poder rebre periòdicament, missatges instantanis, de correu electrònic, o butlletins informatius, excepte que manifesti oposició al respecte.

Les comunicacions electròniques que hi hagin tindran la mateixa validesa legal que les comunicacions per escrit.

Les dades identificatives i de contacte que Totcàmping pot arribar a disposar són: Nom i cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic. Aquestes dades són necessaries en relació amb la finalitat dels serveis sol·licitats.

Al nostre espai web és possible consultar el document complert sobre la nostra política de confidencialitat i protecció de dades.

Reclamacions

Tenim a disposició dels usuaris de l’espai web els fulls de reclamació reglamentaris. Poden sol·licitar-se a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i un cop emplenat, l'usuari haurà d'enviar una còpia a aquesta mateixa adreça de correu electrònic.

Les persones usuàries poden contactar amb l’administrador de l’espai web a través del telèfon, sistemes de missatgeria instantània o correu electrònic. Les dades es mostren a l'apartat de contacte de l'espai web.

Llegir 14369 vegades

Cercador

Alguns viatges

 • Una aventura escocesa +

  ..ens movem cap a Falkirk Wheel. Un canal on hi ha un mecanisme hidràulic molt enginyós per a que les embarcacions puguen salvar un desnivell considerable. Ho fa a través Llegir més
 • Itàlia - Eslovènia +

  Després de visitar Morella i la Vall d’Uixó durant la Setmana Santa del 2005 estrenant la caravana i veient de què anava això del caravàning, havíem deixat la caravana parada. Llegir més
 • Gran Bretanya +

  A pocs dies de començar les vacances la incertesa ens angoixa. No viatjarem a un país exòtic, ni tant sols llunyà, però sí a un país diferent. Un país on Llegir més
 • La Franja i el Maestrat +

  Sortim de Martorelles (Mollet) i agafem  l’AP-7 en direcció Tarragona. Ens desviem cap a Reus, per la N-420 passem per Móra i Gandesa. A Gandesa fem la primera parada. Cal Llegir més
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

El butlletí